-7%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF1100*4-330L (6HP)

23.780.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM-OF750-40L (1HP)

3.450.000
-8%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF550*2-70L

5.600.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF750*2-70L

5.990.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF750*3-120L (3HP)

8.600.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF750*3-180L (3HP)

9.780.000
-5%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF750*3-70L (3HP)

7.700.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM-OF550-40L

3.000.000

Mô tả danh mục:

Gọi ngay
Gọi ngay