-6%
20.890.000
-5%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.17/8-180L 2HP

7.490.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L 3HP

9.190.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L 3HP (380V)

9.650.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-180L 3HP

7.890.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-180L 3HP (380V)

8.890.000
-10%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.36/12.5-180L 4HP

10.590.000
-9%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.36/12.5-180L 4HP (380V)

9.980.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.36/8-180L 4HP

9.790.000
-12%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.36/8-180L 4HP (380V)

9.190.000
-9%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.6/8-180L 5.5HP

10.890.000
-8%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.67/12.5-180L 7.5HP

14.090.000
-8%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.67/8-180L 7.5HP

13.360.000
-9%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 180 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.9/8-180L 10HP

14.550.000

Mô tả danh mục:

Gọi ngay
Gọi ngay