-2%
22.690.000
-10%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 230 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.25/12.5*2-230L – 3HP*2

14.490.000
-8%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 230 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.25/8*2-230L – 3HP*2

12.900.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 230 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.6/8-230L-5.5HP

11.800.000
-8%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 230 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.36/12.5-230L-4HP

11.390.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 230 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.36/12.5-230L-4HP (380V)

10.790.000
-5%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 230 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-230L-4HP

10.590.000

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 230 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-230L-4HP (380V)

-4%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 230 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.67/12.5-230L-7.5HP

15.650.000
-9%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 230 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.67/8-230L-7.5HP

14.100.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 230 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.9/8-230L-10HP

14.900.000

Mô tả danh mục:

Gọi ngay
Gọi ngay