-5%
23.700.000
-3%
27.980.000
-4%
22.600.000
-4%
24.190.000
-5%
36.390.000
-3%
44.500.000
-5%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-/1.05/12.5-330L-10HP

19.950.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.6/8-330L-5.5HP

12.290.000
-3%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-/1.6/12.5-330L-15HP

29.900.000
-4%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-/1.6/8-330L-15HP

27.990.000
-3%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-/2.0/12.5-330L-20HP

34.950.000
-5%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-/2.0/8-330L-20HP

33.400.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.36/12.5-330L-4HP

12.390.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.36/12.5-330L-4HP (380V)

11.800.000

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-330L-4HP

-7%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-330L-4HP (380V)

11.090.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.67/12.5-330L-7.5HP

16.100.000
-8%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.67/8-330L-7.5HP

14.680.000
-5%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.9/8-330L-10HP

15.950.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 330 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-1.0/8-330L-10HP

17.600.000

Mô tả danh mục:

Gọi ngay
Gọi ngay