-4%
32.400.000
-5%
30.290.000
-3%
26.300.000
-3%
39.900.000
-3%
37.900.000
-4%
46.090.000
-2%
43.850.000
-5%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 500 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-/1.05/12.5-500L-10HP

21.900.000
-3%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 500 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-/1.6/12.5-500L-15HP

31.940.000
-9%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 500 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.6/8-500L-5.5HP

14.490.000
-4%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 500 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-/1.6/8-500L-15HP

29.460.000
-3%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 500 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-/2.0/12.5-500L-20HP

37.680.000
-3%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 500 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-/2.0/8-500L-20HP

34.950.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 500 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.67/12.5-500L-7.5HP

18.350.000
-5%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 500 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.67/8-500L-7.5HP

16.900.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 500 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-0.9/8-500L-10HP

17.700.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS DÂY ĐAI - 500 LÍT

Máy Nén khí Pegasus TM-W-1.0/8-500L-10HP

19.890.000

Mô tả danh mục:

Gọi ngay
Gọi ngay