-3%

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN PEGASUS - MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Máy Nén Khí Công Nghiệp Trục Vít Biến Tần Pegasus TMBT-100A

222.900.000
-9%

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN PEGASUS - MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần Pegasus TMBT-10A

37.500.000
-3%

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN PEGASUS - MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần Pegasus TMBT-150A

339.000.000
-2%

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN PEGASUS - MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần Pegasus TMBT-175A

369.000.000
-8%

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN PEGASUS - MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần Pegasus TMBT-20A

59.000.000
-12%

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN PEGASUS - MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần Pegasus TMBT-30A

63.990.000
-4%

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN PEGASUS - MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần Pegasus TMBT-50A

103.990.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN PEGASUS - MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần Pegasus TMBT-75A

189.090.000

Mô tả danh mục:

Gọi ngay
Gọi ngay