-12%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING TW-OF550-35L

2.500.000
-8%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING TW-OF750-35L ( 1HP )

2.750.000
-14%

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING

Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-25L

2.150.000
-5%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING

Máy nén khí dây đai WING TW-V-0.12/8 – 70L

4.950.000
-13%
2.250.000
-12%

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING

Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-50L

2.350.000
-20%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING TW-OF550-9L

2.000.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF1100*4-330L (6HP)

23.780.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM-OF750-40L (1HP)

3.450.000
-4%
32.400.000
-5%
23.700.000
-7%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 1000L

12.500.000
-7%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 330L

6.800.000
-8%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 500L

8.190.000
-6%
3.950.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING TW-OF750-25L (1HP)

2.350.000
-9%
4.400.000
-3%

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN PEGASUS - MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Máy Nén Khí Công Nghiệp Trục Vít Biến Tần Pegasus TMBT-100A

222.900.000
-18%

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING

Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-60L

3.700.000
-3%
27.980.000
-15%

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING

Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-9L

1.750.000
-8%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF550*2-70L

5.600.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF750*2-70L

5.990.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF750*3-120L (3HP)

8.600.000
-7%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF750*3-180L (3HP)

9.780.000
-5%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF750*3-70L (3HP)

7.700.000
-5%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 180L

4.050.000
-9%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING TW-OF550-25L

2.090.000
-6%

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM PEGASUS

Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM-OF550-40L

3.000.000
-7%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 230L

5.300.000
-5%
30.290.000
-2%
22.690.000
-4%
22.600.000
-4%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 3000L

31.300.000
-9%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 120L

3.100.000
-6%
20.890.000
-6%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 1500L

19.590.000
-5%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 2000L

20.890.000
-4%
24.190.000
-3%
26.300.000

Mô tả danh mục:

Gọi ngay
Gọi ngay