Máy nén khí không dầu giảm âm PEGASUS TM-OF750*3-120L (3HP)
Máy Nén khí Pegasus TM-V-0.25/8*2-230L - 3HP*2

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS+ Xem tất cả

-4%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 3000L

31.300.000
-5%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 2000L

20.890.000
-6%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 1500L

19.590.000
-7%

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS

BÌNH TÍCH KHÍ PEGASUS 1000L

12.500.000

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS+ Xem tất cả

-7%

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS TMMSK-155

37.000.000
-10%

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS TMMSK-115

19.300.000
-8%

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS TMMSK-68

15.250.000
-10%

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS TMMSK-45

12.500.000
-9%

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS TMMSK-38

11.900.000
-10%

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS TMMSK-25

7.500.000
-12%

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS

MÁY SẤY KHÍ PEGASUS TMMSK-15

6.900.000

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING+ Xem tất cả

-18%

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING

Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-60L

3.700.000
-12%

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING

Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-50L

2.350.000
-13%
2.250.000
-14%

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING

Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-25L

2.150.000
-15%

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING

Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-9L

1.750.000